al-Wâdi´î om Saudiarabien och Abû Muhammad al-Maqdisî

Fråga: Det sägs att ni skrev förordet till al-Maqdisîs bok1 i vilken han gör Takfîr på landet. Stämmer detta?

Svar: Det där är en lögn. Jag var i al-Madînah före och efter att ha fängslats och i ar-Riyâdh. Jag kom ut och jag gjorde inte Takfîr på den saudiska regeringen. Hur skall jag göra Takfîr på den när sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som säger till sin broder “Du hedning!” kommer att få det tillbaka på någon av dem.”

Det är inte tillåtet för oss att göra Takfîr på regeringen. Det är ett muslimskt land.

Fråga: Shaykh! Vad anser ni om personen som kallas för Abû Muhammad al-Maqdisî? Vad tycker ni om honom? Hör han till de lärda?

Svar: Den här mannen skriver böcker och det finns mycket fel i dem. En gång skickade han en bok till oss. Jag har för mig att det var “I´dâd-ul-Fawâris bi Tark-il-Madâris” eller någon annan – Allâh vet bättre. Det var i alla fall inte “al-Kawâshif al-Djaliyyah”. Han erkände inte att det var han som skrev den. Han gav den till mig så att jag kunde läsa den. Jag hade däremot ingen tid, så jag gav den till en insiktsfull broder, nämligen ´Abdul-´Azîz al-Bura´î. Han visade felen i boken som utav välvilja till Allâh (´azza wa djall). Därefter skickade jag tillbaka den till honom. Då ville han avvisa ´Abdul-´Azîz al-Bura´î. Då sade jag:

“Den här mannen är okunnig och arrogant. Låt honom vara. Vi bör inte slösa vår tid med honom.”

Men om folket ser att en person har iver för islam, får de för sig att han är kunnig. Det finns många som folk tror är kunniga då de i själva verket inte alls är det. Den här mannen hör alltså inte till de lärda.

1  Se ´Allâmah al-Fawzâns avvisning av samma bok: https://darulhadith.com/manhaj/saudiarabien_otroget_land_fawzan.htm