al-Wâdi´î om samarbete med muslimska djinner

Fråga: Är det tillåtet att samarbeta med och ta hjälp av muslimska djinner inom det som de förmår?

Svar: Allâh (ta´âlâ) sade:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

”Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.”1

Det är tillåtet att samarbeta. Däremot måste man först försäkra sig om att denna djinn inte är en djävul som är dig till lags i början för att sedan befalla dig att synda och trotsa Allâhs religion. Det har funnits flera ädla lärda som tjänades av djinner.

15:2