al-Wâdi´î om parfymer och rökelser under fastan

Fråga: Vad är domen för parfymer med alla dess typer som rökelser och annat?

Svar: Parfymer och rökelser är – om Allâh vill – okej. Dock skall parfymer och i synnerhet rakvatten innehållande alkohol undvikas såväl som i Ramadhân som annars. Rakvatten är känt för att bestå av alkohol.