al-Wâdi´î om Dâr-ul-Islâm, Dâr-ul-Kufr och Dâr-ul-Harb

Publicerad: 2013-01-01
Talare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
Källa: https://www.olamayemen.net/multimediaFiles/7615File21414.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=Pk5-xLN7I_0

 

Fråga: Vad är skillnaden mellan Dâr-ul-Islâm, Dâr-ul-Kufr och Dâr-ul-Harb?

Svar: Dâr-ul-Islâm är landet vars majoritet är muslimer. Detta gäller även om ledaren är socialist eller om han saknar religion. Landet är muslimskt och anses vara Dâr-ul-Islâm.

Dâr-ul-Harb är ett land som krigar mot muslimerna.

Dâr-ul-Kufr är landet vars majoritet är otrogna.

Dâr-ul-Islâm är helgat och det är förbjudet att kriga och döda i det.

Vad gäller Dâr-ul-Kufr, är det förbjudet att bedra dem om dess invånare har blivit lovade säkerhet eller om det finns ett fredsavtal med dem.

Beträffande Dâr-ul-Harb, så är det som sagt ett land som krigar mot oss. Så är fallet exempelvis nu när islams fiender för krig mot islam via direkta anfall eller via muslimska spioner.