al-Wâdi´î om az-Zindânîs kunskap

Vad har ´Abdul-Madjîd az-Zindânî att komma med? Allt han har är att jorden snurrar och att solen står stilla och miraklen i Qur’ânen. Förmodligen har han lärt sig det från några medicinböcker. För övrigt är han endast en apotekare. Apotekare! Han har inte studerat. Han är ålagd att komma och studera hos Ahl-us-Sunnah:

”Två person uppnår ingen kunskap; den blyge och den arrogante.”