al-Wâdi´î om al-Ikhwân al-Muslimûn, al-Qaradhâwî, az-Zindânî, as-Sâwî och skådespel

Jag känner en man från tiden i al-Madînah. Om han hörde talas om en bok i ar-Riyâdh eller Hidjâz åkte han dit för att köpa den. Därefter började han arbeta som lärare vid al-Îmân-universitetet [i San´â’, Jemen].

Detta universitet är som alla andra universitet som styrs av al-Ikhwân al-Muslimûn. Kan de hämta en enda examinerad student som har blivit till en referens? De klarar inte av det. Inte ens en person. Årligen tar de emot miljoner som ett tecken på unikum för dessa institut. Jag frågar dem om skådespel. Trots det säger de att de är från Ahl-us-Sunnah. Ni är inte Ahl-us-Sunnah. Ljug inte för människorna. De lärda säger att skådespel är förbjudna. Har ni lämnat skådespel vars förbud Ahl-us-Sunnahs lärda är enade om?

al-Qaradhâwî – må Allâh skära av hans tunga – uppmanar kvinnorna till skådespel1. När det sades till ´Abdul-Madjîd az-Zindânî att al-Qaradhâwî säger: ”Vi strider inte mot judarna på grund av troslära. Vi strider mot dem på grund av mark”2 sade han:

”Jag känner endast till att han är en Mudjâhid, kämpe.”

Kämpe? Ja, han kämpar mot Sunnah och lockar från Sunnah och Ahl-us-Sunnah. Han kallar till villfarelse. Vi kan också säga att han är en Imâm, ledare. Men han är en villfarelsens ledare:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ

”Vi gjorde dem till förebilder [för dem] som leder [andra] till helvetet; och på Uppståndelsens dag skall de inte finna hjälpare.”3

Likaså är Salâh as-Sâwî Sa´îd Hawwâs efterträdare. Tyvärr Salâh as-Sâwî! Jag känner dig från Egypten som en ödmjuk man som höll fast vid Sunnah. Du blev dock prövad av Saudiarabiens femhundralappar så att du blev en av al-Ikhwân al-Muslimûns kallare.

1al-Qaradhâwî sade:

”Det är nödvändigt för kvinnan att medverka i skådespel.” Den kuwaitiska tidskriften al-Mudjtama´ (1319))

2Tidningen ar-Râyah (4696). Datum: 1415/Sha´bân/24.

328:41