al-Wâdi´î om äktenskap mellan människor och djinner samt utomäktenskaplig kontakt mellan de båda arterna

Fråga: Är det tillåtet för en muslimsk människa, man som kvinna, att gifta sig med en muslimsk djinn, man som kvinna?

Svar: Det finns delade åsikter i frågan, vilket nämns i boken ”Kitâb-ul-Haywân”. Det är skenbart tillåtet.

Vad berör Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er.”1

så är den gåvan större, nämligen att människor gifter sig med människor och djinner med djinner. Gåvan är alltså större. Men om en människa, man som kvinna, gifter sig med en djinn, man som kvinna, har vi inga bevis i Sharî´ah för att det är förbjudet. Dock hatade Imâm Mâlik (rahimahullâh) att den gravida kvinnan går ut så att inte människorna börjar undra vem som har gjort henne gravid – hon är gift med en djinn! Det stämmer att detta kan bana vägen för otukt och falska anklagelser.

Fråga: Hur går giftermålet till?

Svar: Om hon har förmyndare, sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Ett giftermål är inte giltigt utan förmyndare.”

Om hon inte har förmyndare, sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Makthavaren är förmyndare till den som saknar förmyndare.”

Om varken det ena eller det andra finns, om både förmyndaren och makthavaren vägrar gifta borta dem, får hon utse en rättfärdig broder, människa som djinn, till förmyndare.

Apropå djinnkvinnan som vill ha en mänsklig man och börjar besitta honom, så är det förbjudet och otukt. Likaså finns det djinnmän som vill ha en mänsklig kvinna och börjar besitta henne. Det är också otukt, besvär av människor och förbjudet.

130:21