al-Wâdi´îs råd till studenterna i al-Madînah an-Nabawiyyah

Jag råder bröderna i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stad att söka kunskap ur Qur’ânen och Sunnah och sitta med de förträffliga och lärda männen som Shaykh ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd, hans son ´Abdur-Razzâq, Shaykh Rabî´ bin Hâdî och våra andra bröder i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stad. De skall lägga vikt vid att sitta med dem och fråga dem om något skulle hända. Därpå varnar jag dem för Hizbiyyûns bluff. Hizbiyyah förvandlar människor.