al-Wâdi´î om studier med innovatörer i brist på Ahl-us-Sunnahs lärda

Fråga: Är det tillåtet att studera med innovatörer när eller där det råder brist på Ahl-us-Sunnahs lärda?

Svar: Om deras innovation inte är otro, är ingen skada skedd. Våra lärda har hört och rapporterat från vissa innovatörer som Shî´ah, Murdji’ah och Qadariyyah, vilket nämns i as-Suyûtîs (rahimahullâh) ”Tadrîb-ur-Râwî”, i al-Bukhârî och Muslim. De har rapporterat från vissa människor som föll i innovationer. Därtill råder vi personen att vara försiktig så att han inte tar fel på saker och ting.

Men om läraren är en Hizbî, skall man absolut inte göra det. Vad har Hizbiyyûn att bidra med? De kommer att undervisa dig i Muhammad al-Ghazâlîs ”Fiqh-us-Sîrah”, Sa´îd Hawwâs böcker, Hasan al-Bannâs böcker och så vidare. Du behöver inte studera detta.

Hizbiyyûn undervisar inte för att människorna skall dra nytta av kunskapen. De undervisar för att locka människorna till sin Hizbiyyah.

Om det är möjligt, råder jag att man reser till Ahl-us-Sunnah. Är det inte möjligt att resa, får man ha telefonkontakt eller någon annan typ av kontakt med Ahl-us-Sunnah.