al-Wâdi´î om Sa´îd Hawwâs böcker

Fråga: Vad säger du om Sa´îd Hawwâs böcker?

Svar: Jag anser att man inte skall förlita sig på hans böcker. Han har fyllt sina böcker med svaga och påhittade hadîther och värdelösa filosofier.

Han är en livlös Hanafî. Det vet den som läser hans böcker. Han har kunskap om Hanafiyyahs rättsskola. Hans bok ”Djundullâh” kallar människorna till att följa blint och förkasta bevisen. Däri säger han:

”Om vi hade velat återvända till Qur’ânen och Sunnah hade vi inte klarat av att göra det på hundratals år.”

Hans bok ”Tarbiyatunâ ar-Rûhiyyah” kallar till Tasawwuf. Jag råder bröderna att hålla sig borta från dessa böcker och låta bli att sysselsätta sig med dem.