al-Wâdi´î om organdonationer

Fråga: Är det tillåtet att transplantera organ från den döde till den levande eller från den levande till den levande?

Svar: Det är inte tillåtet. Vad gäller från den levande till den levande, sade Allâh (´azza wa djall):

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Säg: ”Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allâh, världarnas Herre.”1

Du är alltså Allâhs (´azza wa djall) egendom. Du får inte göra vad du vill med dig själv.

Angående organ från den döde till den levande, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Att knäcka den dödes ben är som att knäcka den levandes.”

Trots att det råder delade åsikter huruvida hadîthen är autentisk eller svag, tror jag inte att han kommer att gagnas av ett dött organ. Det är möjligt om det sker innan han dör, men vi är inte övertygade om att han kommer att dö. Det har hänt många gånger att läkarna ger dödsbeskedet till en person som sedan botas av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Hur många gånger har detta inte skett egentligen!

1 6:162