al-Wâdi´î om obduktion

Fråga: För att man skall veta hur den döde har dödats är de tvungna att obducera hans kropp. Är det tillåtet att obducera hans kropp för det syftet? Vad är domen för att studenterna vid universitet obducerar kroppar?

Svar: Det är ett angrepp på de döda. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som hävdar får hämta bevis och den som förnekar får svära vid Allâh.”

Vad gäller obduktionen inom medicinen, är den inte tillåten. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är mildare för er att ni trampar på glödande kol än att ni trampar på en grav.”

Vad skall man då säga om personen som obducerar den döde? De lärda har sagt att obduktioner inte är tillåtna.