al-Wâdi´î om Ibn ´Uthaymîns böcker

Fråga: Vissa bröder talar illa om Shaykh Ibn ´Uthaymîns förklaringar. Vad säger ni om hans förklaringar och vad råder ni dessa ungdomar?

Svar: Jag har faktiskt inte läst något av Shaykhens böcker bortsett från lite av Sharh al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah. Jag blev ytterst förtjust i hans förklaring. Må Allâh belöna honom väl. Här undervisas denna förklaring och hans böcker i Usûl-ul-Fiqh, al-Qawâ´id al-Muthlâ, Sharh al-Usûl ath-Thalâthah och Sharh Lum´at-il-I´tiqâd.

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har gett honom styrka i dogm och Fiqh. Måhända argumenterar han med vissa svaga hadîther utan att säga något om dem. Vi råder våra bröder att dra nytta av hans böcker. Må Allâh belöna honom väl.