al-Wâdi´î om guldtänder

Fråga: Är det tillåtet att ha guldtänder? Får man ta ut ett liks guldtänder?

Svar: Ja, om en pålitlig och muslimsk läkare säger att det är det enda alternativet och att det finns risk att all annan material ruttnar, ändras eller någonting annat. Jag har dock hört hur silver och alabaster är bättre än guld. Om läkaren säger så är ingen skada skedd att ha dem för att ersätta tänder.

Skulle syftet däremot vara försköning, är det tillåtet för kvinnan. Vad gäller mannen, är grundregeln att guld är förbjudet för männen om det inte är en nödsituation. I så fall är det tillåtet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog en bit guld i ena handen och en bit siden i andra handen och sade:

”Dessa två är tillåtna för mitt samfunds kvinnor och förbjudna för dess män.”

Därtill är ingen skada skedd om man skulle ta ut likets guldtänder.