al-Wâdi´î om föräldrarnas lov för studier

Jag varnar dig för att dina okunniga föräldrar skall hindra dig från att söka nyttig kunskap. Många föräldrars hjärtan är fulla av kärlek till det världsliga. De ser på saker och ting på kort sikt och de tänker endast på barnets världsliga framtid.

Ibn Hâni’ berättade att han hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om personen som ber föräldrarna om lov för att söka Hadîth-relaterad kunskap. Han sade:

”Jag tycker inte att han skall behöva fråga dem om lov om han skall söka kunskap och det som gagnar honom.”1

Jag beordrar dig inte att vara olydig mot föräldrarna eller skära dina band från dem. Jag säger bara att du skall göra det som är nyttigast för islam och muslimerna. Skulle föräldrarna däremot vara i behov av att du försörjer dem eller tjänar dem, är det inte tillåtet för dig att lämna dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kämpa hos dem då.”

1 Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/164).