al-Wâdi´î om att sälja Surûriyyûns kassettband

Fråga: Jag säljer islamiska kassettband tillsammans med en Surûrî. I affären säljer vi både Ahl-us-Sunnahs kassettband och Hizbiyyûns kassettband. Vad är domen för att arbeta i en liknande affär med tanke på att jag inte finner något annat arbete samtidigt som borgen kostar 6.000 RSA?

Svar: Jag råder dig att inte medverka i att sprida falskhet. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

”Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.”1

Surûriyyah är en ondska. Hur kommer det sig? Jo, de vilseleder muslimerna och förbereder sig själva för andra frågor. Beviset för det är vad de har skrivit om Gulfkriget. De sade:

”Detta är era makthavare.”

Det var en artikel i tidsskriften ”as-Sunnah” som hette så och som de sedan utgav under rubriken:

”Detta är era makthavare.”

Det betyder att de förbereder människorna för revolutioner och revolter.

Likaså lockar de från de lärda. Vi har läst i tidsskriften ”as-Sunnah”, som i själva verket är ”al-Bid´ah”, hur de lockar från Shaykh al-Albânîs kunskap för att han inte förstår sig på de nutida frågorna. Detsamma gör de med Shaykh Ibn Bâzs kunskap för att han inte förstår sig på de nutida frågorna.

De kan först ge sig på Shaykh al-Albânî och samtidigt berömma Shaykh Ibn Bâz. De handlar på det viset för att föra människorna bakom ljuset så att det inte skall sägas att de förtalar de lärda. Men när Shaykh Ibn Bâz gav utslaget om att det är tillåtet att ha fredsavtal med judarna, gav sig al-Ikhwân al-Muslimûn och Surûriyyûn på honom och började dela ut flygblad. Efter att den saudiska regeringen hade fängslat Salmân och Safar, aktiverade de sig och började fördöma.

1 5:2