al-Wâdi´î om att ge Salâm till det motsatta könet

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
Källa: https://www.muqbel.net/sounds.php?sound_id=33

 

Fråga: Är det föreskrivet att ge Salâm till kvinnorna?

Svar: Om det inte finns någon risk för att hon och han faller i prövningar, är det okej att säga:

”as-Salâmu ´alaykum.”

Om han fruktar att det leder till prövningar, gör han inte det. Om han varken fruktar för sig eller för henne, är det okej att säga:

”as-Salâmu ´alaykum.”

Folk brukade ge Salâm till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruar.

Fråga: Är det obligatoriskt för kvinnan att besvara Salâm?

Svar: Detsamma gäller henne. Om hon fruktar prövningar eller att mannen prövas, svarar hon med hjärtat eller så tyst att han inte kan höra henne. Om hon inte fruktar för sig själv eller om mannen är hennes Mahram, är det okej att hon svarar:

”Wa ´alaykumus-salâm.”

Befarar hon prövningar, kan inget jämföras med ett sunt hjärta.