Hizbiyyûns bröllop och föreläsningar

Fråga: Får jag gå hem till en Hizbî om han bjuder hem mig? Om han talar om Hizbiyyah avvisar jag honom och om han inte gör det gör jag inte heller det. Skall jag gå på hans bjudning eller inte?

Svar: Om det är ett bröllop och du är säker på att det inte kommer att bestå av synder eller tillrättavisningar, är ingen skada skedd att gå dit och äta.

Om du däremot vet att de kommer att kalla människorna till Hizbiyyah eller locka från Ahl-us-Sunnah som att säga ”Det är sant att han är lärd, men han har ingen förståelse. Det är sant att han är lärd, men han är för hård. Det är sant att han lärd, men han tenderar till Takfîr och så vidare” så skall dessa falska samlingar undvikas.

Angående deras föreläsningar och kallsamlingar, råder jag bröderna att inte närvara vid dem. De är upptagna. De har ingen tid. De har bara tid till val. Annars är de upptagna. Med vad? Med skvaller och med att leta efter affärsmän som om de är deras betjänter.