al-Wâdi´î om al-Fawzâns och al-Madkhalîs böcker

Fråga: Vad anser ni om Shaykh Sâlih al-Fawzâns och Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalîs böcker?

Svar: De är bra och nyttiga böcker. Må Allâh belöna dem väl. De har bra positioner i förhållande till Hizbiyyûn. Det skall de ha eloge för. Tack vare vår broder och Shaykh Rabî´s böcker lärde vi oss flera saker som vi inte kände till förr. Må Allâh belöna honom väl. I vilket fall som helst är dessa två författare bland de bästa författarna i Saudiarabien.