al-Wâdi´î om ´Alî at-Tantâwî

Dagens människor förvånas när de läser hur vissa lärda kritiseras i våra böcker. Det beror på att de är okunniga om ett väldigt ämne, nämligen Djarh wa Ta´dîl, kritik och beröm, som implementerades av våra första lärda som följde Qur’ânen och Sunnah. Det är kritiken som de förvånas över. Vad gäller berömmet, saknar det gräns hos dem. De ger andra väldiga titlar som inte tillämpades av våra Salaf.

Du som har invändningar! Vem är bättre av ´Alî at-Tantâwî och Abû Hâtim ar-Râzî? Svaret är känt. Abû Hâtim ar-Râzî var en imam vars förträfflighet det råder samstämmighet om. Han var en imam inom Djarh wa Ta´dîl, kritik och beröm.

´Alî at-Tantâwîs ord motsvarar inte ens ett öre medan han själv motsvarar inte ens dynga. Jag känner honom från tiden i Haram i Makkah. Han var en trotsig och rakad syndare som inte följde bevisen. Må Allâh inte låta flera sådana finnas bland de lärda.

På det här viset måste Ahl-us-Sunnah särskilja sig i det här okunniga samhället. Jag säger inte att samhället är otroget. Jag menar att de måste klargöra syndarna som klär lögnen i sanningens kläder och prövar samhället så att människorna tror att de är lärda när de i själva verket endast är prövade som sätter andra på prövning.