al-Wâdi´î om ´Abdullâh ´Azzâms böcker

Vad gäller uttalandet ”Den vars lärare är boken kommer att ha fler fel än rätt”, gäller det om han inte väljer någon bra bok. Exempel på det är att han köper Abûl-Layth as-Samarqandîs ”Tanbîh-ul-Ghâfilîn” eller ”Rawdh-ul-Fâ’iq fîr-Raqâ’iq”. Detsamma gäller om han skulle köpa böcker som är skrivna av Sa´îd Hawwâ eller Hizbiyyûn som ´Abdullâh ´Azzâm och andra.

Om man inte väljer någon bra bok, stämmer det att ens fel blir fler än rätt. Skulle han däremot göra rätt val av bok, måste han ha fler rätt än fel.