al-´Umar – Salafî eller vilsen innovatör? Döm själv!

16 – För att bevisa Nâsir al-´Umars ideologiska terrorism räcker det med hans föreläsning ”Fiqh-ul-Wâqi´” som sedan transkriberades till en bok. Flera lärda, däribland Shaykh al-Albânî (rahimahullâh), och studenter avvisade och diskuterade den. Lov ske Allâh för att hans terrorism utplånades.