al-´Umar är en av de sittande Khawâridjs ledare

Fråga: Det finns en revolutionär bok som heter ”at-Tarbiyah al-Djihâdiyyah” och som har censurerats av landet på grund av dess fara. Nâsir al-´Umar har rekommenderat den och hänvisar till den trots att den består av instruktioner till Khawâridj för att återuppta striden mot myndigheterna. Vad säger ni om det?

Svar: Kortfattat är Nâsir al-´Umar en av dem om detta stämmer. Han är känd för att sysselsätta sig med de nutida frågorna. ´Â’idh al-Qarnî prisade honom och sade att ingen har specialiserat sig på de nutida frågorna som Shaykh Nâsir al-´Umar. Han jämförde honom med ash-Shâfi´î. ash-Shâfi´î var den förste som specialiserade sig på Usûl-ul-Fiqh medan Nâsir al-´Umar var enligt honom den förste som specialiserade sig på de nutida frågorna. De lärda har kritiserat honom och klargjort hans fel.

Han står kortfattat för att de lärda inte begriper de nutida frågorna. Det är inte konstigt att han rekommenderar den omnämnda boken då författarens lust stämmer överens med hans lust. Han är trots allt en av ledarna för dagens revolutionära och våldsamma ideologi och de sittande Khawâridj.