al-´Ulwâns bok får inte spridas

Fråga: Jag läste i boken ”Da´nâ Namut hattâ Nanâl-ash-Shahâdah”1. Däri nedvärderar författaren de lärde och makthavarna och anklagar dem bland annat för att ha upphävt kamp. Tycker ni att den boken skall spridas?

Svar: Jag svär vid Allâh att det inte är tillåtet att sprida en bok som består av en sådan grund. Det är en prövande bok. Det är en prövande bok och varken den eller liknande böcker får spridas. Muslimerna är skyldiga att frukta Allâh. De får inte orsaka prövningar. Prövningen sover, må Allâh förbanna den som väcker den. Våra fiender önskar sig dessa tillfällen där vi dödar varandra. Det är ett gyllene läge för dem. Om vi sysselsätter oss med varandra, slipper fienden oss. De kommer att försvaga oss och angripa oss. Allt detta härrör från svaga intellekt och nedsatt tro. Vissa av dem är hjärntvättade medan andra vill samfundet ont.

1Låt oss dö så att vi uppnår martyrium. Sulaymân al-´Ulwân sade:

”Samfundet har prövats av makthavare som upphäver de föreskrivna straffen, sätter stopp för kamp för Allâhs sak och förbjuder Qunût i de fem bönerna. De lärde rättfärdigar dessa pinsamma ståndpunkter och försvarar sitt uteblivna stöd till islam och muslimerna med argumentet att det är obligatoriskt att lyssna och lyda makthavarna inom det omtyckta och föraktade.”