al-Qurtubî om kvinnans gravbesök

Publicerad: 2010-11-24
Författare: Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî
Källa: al-Muntaqâ min at-Tadhkirah, sid. 23-24

 

De lärda är enade om att männen skall besöka gravar och oeniga om kvinnornas fall.

Vad gäller unga kvinnor, är det förbjudet för dem att besöka gravarna.

Vad gäller gamla kvinnor som har tappat hoppet om giftermål, är det tillåtet för dem att besöka gravar.

Men om de går själva och det inte finns män vid gravarna, får de alla gå och besöka dem. Detta råder det – om Allâh vill – ingen oenighet om. Baserat på detta är betydelsen av profetens ord ”Besök gravarna” allmän. Däremot är platsen eller tidpunkten som kan bestå av prövningar mellan män och kvinnor, inte tillåten. Istället för att mannen skall gå ut och ta lärdom, får han syn på en kvinna och sätts på prövning och vice versa. Till följd därav återvänder de syndiga och inte belönade, vilket är klart och tydligt och Allâh vet bättre.