al-Qurtubî förklarar Salafs syn på Allâhs resning

Imâm och ´Allâmah Abû ´Abdillâh al-Qurtubî – författaren till den stora Qur’ân-tolkningen – sade i samband med Allâhs (ta´âlâ) ord:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen.”1

”Jag har förklarat de lärdas åsikter i den här frågan i ”al-Asnâ fî Sharh Asmâ’illâh al-Husnâ”.

Han nämnde fjorton åsikter och sade sen:

”De första Salaf (radhiya Allâhu ´anhum) förnekade inte riktningen. De och alla andra bekräftade den åt Allâh (ta´âlâ) precis som Han själv och Hans sändebud nämnde den. Ingen från Salaf negerade att Allâh verkligen hade rest Sig över Sin tron. Tronen särskiljs just för att den är Hans största skapelse. De var dock okunniga om resningens beskaffenhet. Imâm Mâlik sade:

”Resningen är känd (det vill säga språkligt). Beskaffenheten är okänd. Det är en innovation att fråga om den.”

17:54