al-Qayrawânî om Allâhs höghet och kunskap

Imâm Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî (d. 386 – rahimahullâh) sade:

“Han är ovanför Sin majestätiska tron med Sin essens och överallt med Sin kunskap.”

Allâh är ovanför tronen med Sin essens och inte med Sin kunskap, vilket Mu’awwilah påstår när de säger att Allâh är ovanför den med Sin kunskap, förmåga eller makt. Faktum är att Han (subhânahu wa ta´âlâ) är ovanför den med Sin essens. Allâh (ta´âlâ) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Resningen är en handlingsegenskap till skillnad från högheten som är en essensegenskap. Således nämns resningen i samband med skapandet av himlarna och jorden. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen.”2

Resningen är alltså en handlingsegenskap som Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) beskrivs med när Han vill, medan högheten är en essensegenskap som Han alltid är beskriven med. Frasen:

اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”… reste Han sig över tronen.”

nämns på sju platser i Qur’ânen och den nämns alltid likadant. Det bevisar att dess betydelse är en och samma, nämligen höghet och Allâhs uppstigning över tronen.

120:5

27:54