al-Qarnîs blandade troslära

al-Qarnîs bok ”Lâ tahzan” är ingen bok man förlitar sig på. al-Qarnî är invirad när det kommer till trosläran. Han blandar mellan Ahl-us-Sunnahs, Khawâridjs, Murdji’ahs och Djabriyyahs läror. Hans troslära är invirad. Det är även hans böcker i stort sett. Även hans predikan har flera avvikelser från Sharî´ah. Det finns avvikelser i hans Qur’ân-tolkning ”at-Tasfîr al-Muyassar”. Däri finns Khawâridjs troslära. Han är en av dem som sprutar gift i honungen. Han gör det antingen avsiktligt eller också okunnigt.

En muslim är skyldig att inte förlita sig på någon som äger ett sådant tillstånd. Hans troslära är invirad. Det räcker att avvikelsen finns hos honom. Att du därtill tar den till dig är fel. Livet är kort. Låt inte ditt liv gå ut på erfarenhet. Bygg din troslära utmed den korrekta trosläran från första början. Läs de pålitliga lärdas böcker.