al-Qarnî är Hizbî och en revolutionär aktivist

Hizbiyyûn och aktivister som tillskrivs hemliga nätverk, såväl på den Arabiska halvön som på andra platser, ser i princip överdrivet negativt och kritiskt på de saudiska medierna. Lyssna på ett exempel på det! En aktivist1 sade följande när han blev frågad om vilken tidskrift som han rekommenderar:

”al-Bayân, al-Mudjtama´ och ad-Da´wah.”

När han blev frågad om lokaltidningarna sade han:

”Djur som fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur. De representerar inte samfundet eller dess åsikt och inte heller tillåter de dialoger. Allt har sina spalter, inklusive parfymer, apotek och väderprognoser, förutom Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. De har ingen spalt.”

Fri är Allâh från brister! Titta hur denna revolutionära aktivist rekommenderar tidskrifterna ”al-Bayân” och ”al-Mudjtama´” som förtalar Salafs metodik, Salafiyyahs lärda, nedvärderar dem och anklagar dem ibland för hyckleri och ibland för att vara slavar och spioner samt deras makthavare för att vara tyranner. Därefter ger han sig på det här landets – må Allâh skydda det mot allt ont och föraktfullt – lokaltidningar och beskriver dem i form av självdöda djur som inte får nyttjas. Sedan ljuger han när han säger att våra lokaltidningar inte skriver om Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans anhängare. Vi söker skydd hos Allâh från blindhet och falsk våghalsighet.

Det finns inte en skribent utan att han försvinner

och bara det som Allâh har skrivit med Sina händer förblir

Låt inte din hand skriva ned något

som du inte kommer att glädjas av att se på Domedagen2

1Detta sade ´Â’idh al-Qarnî i en intervju med tidskriften ”al-Ma´âlim” från USA.

2Imâm Sâlih al-Fawzân skrev:

”Den här avhandlingen som vi har framför oss är skriven av vår broder Shaykh Zayd bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî. Den varnar för dessa metodiker, klargör deras negativa följder och uppmanar till fasthållning av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Må Allâh belöna honom väl och låta hans välvilja och råd gagna.” (Förordet till ”Asbâb Istiqâmat-ish-Shabâb wa Bawâ´ith Inhirâfihim”, sid. 7)