al-Qaradhâwîs och al-Ghazâlîs förhållande till Sharî´ah

När det kommer till vår broder Yûsuf al-Qaradhâwî – må Allâh vägleda oss och honom – så har han oerhört många fel precis som hans trosfrände Muhammad al-Ghazâlî har. När de råkar på uttryckliga bevis som de inte klarar av att förvränga, förnekar de dem. Jag har träffat al-Ghazâlî och al-Qaradhâwî i det högsta rådet i al-Madînah al-Munawwarah. Vi brukade diskutera och råda så gott vi kunde. Vi såg samma avvikelse hos dem som vi läser idag i deras böcker. För att bevisa att de följer sina lustar räcker det med ett fall. Deras förhållande till autentiska och bekräftade bevis är antingen förvrängning eller också förnekelse. Ty de har grundat en strategi för att töja på islams gränser, men med en fin avsikt; de vill få muslimerna till islam. I själva verket får de dem bara längre bort från islam.

Det finns en hadîth vars autenticitet de Hadîth-lärda är eniga om. De är också enade om att avvisa Ibn Hazm som anser att följande hadîth hos al-Bukhârî är svag:

”Det kommer att finnas folk från mitt samfund som kommer att förklara könsorgan, siden, alkohol och musik vara tillåtna. De kommer att gå kvällen till mötes i nöje och lek och vakna efter att ha förvandlats till apor och svin.”1

Ibn Hazm kan inte jämföras med någon av dessa författare. Han var faktiskt lärd, men även solen har fläckar. Ibn Hazm överdrev med den här hadîthen. Även om han hade fel så hade han en poäng ur ett kunskapsbaserat perspektiv. Hans överdrift fick honom att avvika från måttligheten sett till den Hadîth-baserade kritiken. Oavsett vilken hadîth det handlar om, så när den lärde finner en brist i den så räcker det att han säger att bristen är tillräcklig för att hadîthen inte är autentisk. Dock är det en överdrift att säga att den är påhittad. Ibn Hazm föll i den här överdriften.

Fråga: Sade han att den är påhittad?

Svar: Ja. Vi ursäktar honom som sagt. Men hur kommer det sig att al-Qaradhâwî och hans jämlikar ser hur alla lärda (som även han erkänner) avvisar Ibn Hazms dom för att hadîthen är svag, och inte bara påhittad, och sedan ignorerar dessa imamers ord och säger:

”Ibn Hazm säger att den är påhittad.”?

Dessa människor har tyvärr gjort sin religion till sina lustar. De underkastar som sagt inte sina lustar Sharî´ah; antingen förvränger de eller också förnekar de.

1al-Bukhârî (5590).