al-Qaradhâwîs konstiga åsikt om avbildning

118 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna går inte in i ett hem vari det finns en bild eller en hund.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

OBS!

Dessa och liknande hadîther omfattar både bilder i form av skulpturer och bilder som inte är i form av skulpturer. Författaren – al-Qaradhâwî – tolkar dem endast som skulpturer. Det är konstigt gjort av honom. Jag tror att han vet att dessa hadîther handlar om bilder som inte är skulpturer. Det bevisas bland annat av Djibrîls hadîth när han vägrade gå in i ett hem vari det fanns draperier med bilder på.