al-Qaradhâwî vill anpassa islam till dagsläget

Jag ville uttala mig i samband med Shaykh Hamdîs ord om vissa av Shaykh al-Qaradhâwîs verk och att han har samma metodik som al-Ghazâlî.

Det verkar som om de studerade samtidigt och antog samma tankesätt.

Inlägg: al-Qaradhâwî anser al-Ghazâlî vara hans lärare.

al-Albânî: Stämmer det?

Inlägg: Han är yngre än honom.

al-Albânî: Det är sant, men det är ingen större skillnad mellan dem.

Inlägg: Jo, Shaykh, det finns. Det är inte mindre än tio år mellan dem. Shaykh al-Ghazâlî blev 78 år.

al-Albânî: Hur gammal är al-Qaradhâwî då? Jag levde en tid i Qatar. Jag brukade träffa al-Qaradhâwî och al-Ghazâlî. Jag lade inte märke till denna åldersskillnad. Jag lade däremot märke till att de studerade tillsammans.

Poängen är att de är enade om en metodik som skiljer sig från Sunnah. När al-Ghazâlî förklarar en hadîth vara svag, finner du al-Qaradhâwî bakom honom och det kan vara vice versa. De enas om att förklara många autentiska hadîther som svaga. Till de kändaste hör hadîthen hos al-Bukhârî. Denna hadîth har idag blivit ett sätt att veta vem som har avvikit från Sunnah. Denna hadîth behandlar en modern sjukdom. Den som vet att denna sjukdom bekämpas av religionen, säger:

”Det finns ingen rörelse eller kraft förutom via Allâh.”

Den som har avvikit från Sunnah, försöker aktivera denna sjukdom genom att säga att ingen skada är skedd. Jag talar nämligen om hadîthen:

”Det kommer att finnas folk från mitt samfund som kommer att tillåta otukt, siden, sprit och instrument…”

al-Ghazâlî ignorerade denna hadîth. Samma sak gjorde al-Qaradhâwî och mer därtill. Han citerade nämligen Ibn Hazm adh-Dhâhirî om hadîthen hos al-Bukhârî och att den är påhittad. Detta säger inte en människa som vet vad hon talar om. En påhittad hadîth är en hadîth som rapporteras av en lögnare och påhittare. Finns detta i al-Bukhârîs ”as-Sahîh”? Aldrig. Trots det har hadîthen rapporterats via andra vägar. al-Qaradhâwî känner till hadîthen hos al-Bukhârî och hur de lärda har rapporterat den via andra vägar när de har avvisat Ibn Hazm. Trots det ignorerar han all den kunskapsbaserade möda som har lagts ned och säger:

”Ibn Hazm säger att hadîthen är påhittad.”

Detta bevisar att han vill anpassa sig till dagsläget. Han vill att islam skall vara lämpat efter dagens lustar. Han faller många gånger i detta och det verkar finnas ett motiv bakom det hela.