al-Qaradhâwî utsätter islam för förnedring

Fråga: al-Qaradhâwî blev frågad om islams position till väst och om det går att islam och väst kommer varandra närmare. Då svarade al-Qaradhâwî att vi är ålagda att ha dialoger med dessa västerlänningarna och diskutera med dem på det bästa sättet. Den som läser Qur’ânen finner däri hur det förs dialoger på det bästa sättet. Profeterna hade debatter med sina samfund som understryks av Qur’ânen. al-Qaradhâwî nämnde Nûhs dialog med sitt samfund, Ibrâhîms dialog med sitt samfund och sin fader och Mûsâs dialog med Farao. Därefter uttrycker han sin förundran och säger att Allâh förde en dialog med Iblîs:

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ

”Iblîs! Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer? Tog ditt högmod överhanden eller var du [alltid] en av dem som anser sig förmer än andra?”1

Han säger att detta betyder att islam välkomnar dialoger och att Qur’ânen, Sunnah och det islamiska arvet är fulla av varierande dialoger. al-Qaradhâwî säger att han är en av dem som kallar till denna dialog. Han säger i boken ”al-Islâm wal-Gharb”:

”Till denna dialogs drag som vi kallar till hör att vi för en dialog och att var och en håller fast vid sin lära.”

Se även sidorna 18 och 58.

Svar: Dina första böcker är misslyckade fall, al-Qaradhâwî. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade till Iblîs:

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

”Han sade: ”Bort härifrån! Utstött skall du vara och Min förbannelse skall [följa] dig till Domens dag!”2

Dialoger med islams fiender skall hållas av de lärda som uppskattar islam och äras av islam. De skall inte hållas av förlorare som ser upp till Europas civilisation. Sådana människor utsätter islam för förnedring och förolämpning. Dessa dialoger måste hållas av Ahl-us-Sunnahs lärda som Shaykh Ibn Bâz, Shaykh al-Albânî och deras jämlikar.

Apropå dig, är din position välkänd. Du är en förlorare. Vi lutar inte oss tillbaka på dig. Jag tackar Allâh för att ungdomarna har vänt dig, dina böcker och ditt kall ryggen. Du har väl blivit sjuttio år eller något sådant nu. Det är bättre för dig att dra dig undan och stanna hemma så att Satan kan gå ut ur ditt huvud. Först när Satan som viskar till dig lämnar ditt huvud kan du gå ut igen och umgås med muslimerna och sitta med dem.

138:75

238:77-78