al-Qaradhâwî tröstar hedningarna

Vi har talat om al-Îmân-universtitetet i tre kassettband. Efter att vi har avvisat al-Qaradhâwî skall vi avvisa – om Allâh vill – en farlig man som är den farligaste bland al-Ikhwân al-Muslimûn. Han heter Salâh as-Sâwî. Han och de som hämtar honom till Jemen skall vara på sin vakt och vänta på ett eller flera band under rubriken:

”al-Kâwî li Dimâgh Salâh as-Sâwî”

Han är en farlig man.

Vad gäller al-Qaradhâwî, talar han på ett sätt som tröstar ateisten, kättaren, juden och den kristne medan muslimerna bara hatar honom allt mer och mer. Det finns människor som störs av att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah sprids och försvaras. De är inte bara beredda på att försvara falskheten. De kommer till och med att dö för den!