al-Qaradhâwî och Ashâ´irah

al-Qaradhâwî blev frågad om Ashâ´irah är Ahl-us-Sunnah. Han fick utbrott som en vulkan och sade:

”Dessa säger att Ashâ´irah inte är Ahl-us-Sunnah! Var skall vi ta vägen då? Ashâ´irah har fyllt världen! Nästan alla universitet i världen är enligt Ashâ´irah! al-Azhar1 som har tjänat islam i tusen år, az-Zaytûnah2, al-Qarawiyyîn3 och Deoband4 är alla enligt Ashâ´irah!”

Jag vet inte vad som fick honom att säga så. Förmodligen var dessa ungdomar Salafiyyûn som han ville hjärntvätta. De kunde inte göra något annat än att ge med sig den exploderande vulkanen. Vad skulle de säga?

I dag är Ashâ´irahs troslära Djahmiyyahs troslära. De förnekar Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) egenskaper. Därav skrev Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah flera böcker mot dem däribland ”Talbîsât-ul-Djahmiyyah”. Vilka är dessa Djahmiyyah som han syftade på? Han syftade på Ashâ´irah som ar-Râzî och andra. När han nämner debatter som ägde rum mellan honom och Ashâ´irah säger han:

”Djahmiyyah sade.”

Han fastslog att Ashâ´irah är Djahmiyyah och nämnde dem tillsammans med Mu´tazilah bland Djahmiyyahs förgreningar. Han sade om Ashâ´irah:

”De Ashâ´irah som följer det som står i Abûl-Hasan al-Ash´arîs bok ”al-Ibânah” som han skrev mot slutet av sitt liv och inte opponerar sig dess innehåll är från Ahl-us-Sunnah förutsatt att han inte associerar sig med al-Ash´arî då det är skadligt och bedrägligt mot människorna.”5

1Universitet i Kairo, Egypten. (ö.a.)

2Universitet i Tunis, Tunisien. (ö.a.)

3Universitet i Fas, Marocko. (ö.a.)

4Universitet i Deoband, Indien. (ö.a.)

5Madjmû´-ul-Fatâwâ (6/359).