al-Qaradhâwî motsvarar inte ens Ibn Bâzs elever

Detsamma gäller Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh). Han har ett utslag om fredsavtalet med judarna så att muslimerna kan leva tryggt. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slöt ju fredsavtal med hedningarna och till och med kompromissade på vissa punkter. Följaktligen blev vissa människor ursinniga och började skapa oreda och förbanna. Ahl-us-Sunnahs lärda, studenter och predikanter förtalar aldrig de lärda.

En predikant i San´â’ fördömde Shaykh Ibn Bâz. Må Allâh benåda Shaykh Ibn Bâz. Efter fredagsbönen gick nästan alla människor ut ur moskén och ropade att Allâh skulle förbanna Shaykh Ibn Bâz. När den revolutionäre predikanten blev frågad om vad han hade sagt, sade han att han fördömde Ibn Bâz med al-Qaradhâwîs ord! Då sade en man som var närvarande:

”Fri är Allâh från brister! Vem är al-Qaradhâwî jämfört med Shaykh Ibn Bâz?”

Shaykh Ibn Bâz är ´Allâmah, de lärdas ledare, Muftî för hela landet, de lärdas och Muftiyyûns ledare, samfundets referens. al-Qaradhâwî motsvarar inte ens hans elever. Shaykh Ibn Bâz har elever som är ypperliga. Shaykh [´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh] ar-Râdjhî är exempelvis en av Shaykh Ibn Bâzs elever. De är imamer! al-Qaradhâwî motsvarar inte ens en av Shaykh Ibn Bâzs elever, men:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

”Det är inte deras ögon som är blinda, nej, det är hjärtana i deras bröst!”1

122:46