al-Qaradhâwî manar kvinnorna till universitetsstudier

Jag fick ett besök från Algeriet. De sade att al-Ghazâlî och al-Qaradhâwî hade kommit till ett universitet i Algeriet. Tjejerna och killarna led av att blandas med varandra. Då sade al-Qaradhâwî att kvinnan måste studera och att han har skickat en dotter till utlandet, en till Kuwait och en annan någon annanstans.

Det handlar om ett kall till villfarelse. Det handlar om att föra algeriska elever bakom ljuset. Lov och pris tillkommer Allâh för att de fattade hans vidriga motiv. De började hata honom och lämnade honom.

Det är obligatoriskt, obligatoriskt, för Ahl-us-Sunnahs lärda att samla ihop hans kassettband och tidningar vari hans utlåtanden finns och klargöra hans tillstånd för muslimerna. Det måste finnas kassettband och böcker bland muslimerna som manglar honom liksom at-Tahhân manglades i boken ”Iqâmat-ul-Burhân ´alâ Dhalâl ´Abdir-Rahîm at-Tahhân”. Vissa ungdomar i Egypten köper boken och förvånas över rubriken. Vad är detta? al-Wâdi´î säger om en så stor kallare som ´Abdur-Rahîm at-Tahhân att han är vilsen?!?! Lov och pris tillkommer Allâh för att frågan har lugnat ned sig. Den jemenitiska organisationen al-Hikmah – må Allâh inte välsigna den – säger att at-Tahhân är en lärd och förträfflig men att han har fel som alla andra.

Så länge sanningen har klargjorts för dig skall du inte bry dig om den som motstrider dig. Var mjuk mot de förträffliga lärda. Nedvärdera inte de förträffliga lärda om de så skulle anse att du har fel. Om de avvisar dig skall du fortfarande vara mjuk mot dem. Ge var och en det han förtjänar.

Angående personen som dagligen kommer med en katastrof, är det obligatoriskt att klargöra hans tillstånd för muslimerna så att de aktar sig för honom. Qatar är skyldigt att kasta ut den där förstörde och förstörande mannen Yûsuf al-Qaradhâwî.