al-Qaradhâwî manar kvinnan till skådespel

Fråga: I tidskriften ”al-Mudjtama´”1 säger al-Qaradhâwî att det är tillåtet för kvinnan att vara skådespelerska:

”Mitt bevis för det är berättelserna i Qur’ânen alltifrån Âdam (´alayhis-salâm) till det sista sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Överallt medverkar kvinnan; Âdam och Hawwâ’, Nûh och hans hustru, Lût och hans hustru, Ibrâhîm och hans hustru, berättelsen om Âdams två söner, berättelsen om Mûsâ från hans födsel som tar upp hans moder och syster till Faraos hustru och Shu´aybs döttrar och deras dialoger med Allâhs profet Mûsâ, Yûsuf och kungens hustru, ett helt kapitel talar om en kvinna som spelar huvudrollen däri, ´Îsâ och hans mormor och den detaljerade beskrivningen av hans moder och Zayd bin al-Hârithah och hans hustru Zaynab bint Djahsh. Qur’ânen tar upp alla dessa berättelser. Däri spelar kvinnan en central roll. Hur skall vi då stänga dörren framför näsan på henne och utesluta henne ur livet?”

Därefter nämner han villkoren för kvinnans skådespel.

Svar: Om någon gör Takfîr på den här mannen kommer vi inte att kritisera honom för det. Jag säger dock att han har gått långt vilse. Varför det? Därför att han tillskriver Allâh och Qur’ânen lögner. Om jag är en skådespelare och säger att jag är Abû Bakr och han där är Abû Djahl, är vi då Abû Bakr respektive Abû Djahl? Nej. Det betyder att de tillskriver Allâh och Qur’ânen lögner. Skådespel är lögn och det minsta som det består av är lögn.

1Nr 1319. 1419/06