al-Qaradhâwî är en rationalist

Fråga: Det finns rationalister som ger utslag som vilseleder många lekmän. Många luras av dem, försvarar dem och är fanatiska till dem. Hur avvisas de?

Svar: Det finns folk som har avvisat dem. En av dessa är al-Qaradhâwî. Han gör allt för att vilseleda muslimerna med sina böcker, pengar, på internet och vid alla andra tillfällen. Vi ber Allâh att Han utrotar hans och hans jämlikars prövningar.

Om inte dagens ungdomar hade varit som avskummet som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för skulle de aldrig lyssnat på den här mannen. Men dessa grupper binder ungdomarna med folk som den här mannen och ännu vilsnare individer. Därtill säger de att de är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Det är verkligen beklagligt. Om de verkligen följde Salafs väg skulle det inte finnas ungdomar som följer al-Qaradhâwîs och hans jämlikars program. Oerhört beklagligt.