al-Qanûdjîs hyllning till Ibn ´Abdil-Wahhâb

335 – Imâm och Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh)

Nadjd, dess ledare och Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb kommer att nämnas längre fram i boken…

366 – General Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz bin Muhammad bin Su´ûd

ash-Shawkânî sade i ”al-Badr at-Tâli´”:

Han föddes cirka 1160 i Dar´iyyah i Nadjd. Han var general i sin faders armé. Hans farfar Muhammad var sin stams hövding. Det var till honom som Shaykh och ´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, kallaren till Tawhîd och fördömaren av folk som tror på döda människor, kom till. Han besvarade hans kall och lovade honom stöd. De slutade inte bekämpa sina oliktänkare. På den tiden präglades landet av hedniska drag och islam var främmande.

Därefter dog Muhammad bin Su´ûd varvid några av Nadjds territorium hade gått in i religionen. Hans son ´Abdul-´Azîz tog över hans roll och erövrade resterande Nadjd, ´Âridhiyyah, Ahsâ’, Qatîf och större territorium av Hidjâz. Därefter tog han makten över Tâ’if, Makkah, Madînah och merparten av den Arabiska halvön.

De flesta erövringarna utfördes av hans son Su´ûd som sedermera skulle ta hans plats. Hans armé blev allt större och erövringar allt fler… Än idag anländer hans delegationer till oss i San´â’ och ledarna al-Mansûr och hans son al-Mutawakkil. De kallar oss till Tawhîd och river upphöjda gravar och höga kupoler.”1

1al-Badr at-Tâli´ (1/262-263).