al-Qanûdjî om Ibn ´Abdil-Wahhâbs dogm

Enligt pålitliga rapporteringar som jag har fått om Ahmad ash-Shahîd och Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, förtjänar de inte att kritiseras eller fördömas ur ett föreskrivet perspektiv. Det enda som känns till om de båda är att de var rättfärdiga lärde, avhållsamma, fromma och rättvisa…

Att de motarbetas av onda lärde skadar inte dem, ty de är genomsyrade i innovationer och efterapning…

Folk klagar på Nadjds armé och vi vet inte vad det handlar om, men Shaykhens dogm är utifrån hans egna böcker överensstämmande med föreskriften och mot avguderi och innovationer.