al-Qadhâfî utnyttjar de lärdas uttalanden om demonstrationer och uppror

Att vi har nämnt det våra lärda har nämnt och gett i utslag i samband med att inte gå ut i demonstrationer och strejker och att det hör till de sionistiska frimurarnas världsomfattande bluff som har påverkat folk med svag tro, och därför stöds de av väst, oavsett land, och Rawâfidh, oavsett inriktning, och Khawâridj, oavsett grupp, och liberalerna, oavsett otroget parti, och utnyttjare som fiskar i grumligt vatten och så vidare…

Trots att vi har fördömt demonstrationerna och sagt att de har sin grund i det judiska frimureriet och inte i islam och som vår omnejd av den islamiska världen kokar av, säger jag att vi håller med det som samfundets lärda har beslutat utmed religionens bevis.

Att våra lärda förbjuder demonstrationer, och vi färdas på samma väg som dem, innebär inte att de tillåter mördare och brottslingar att utnyttja demonstrationerna för att döda muslimerna. Det stämmer inte.

Om vissa språkrör i vissa länder utnyttjar dessa utslag till sina fördelar, så är det till Allâh som man vänder sig för att klaga. Vi har sagt vad vi dyrkar Allâh med och vad vi anser vara sanning, nämligen att demonstrationer och strejker är förbjudna.

Men att vissa apor eller hedningar som är hedningar i alla fall, före demonstrationerna och efter demonstrationerna, utnyttjar dem för att slå till mot muslimerna, mörda dem, döda dem, förfölja dem, hota dem med att filtrera dem, spränga deras oljekällor och göra deras land till ett krigshärjat land… Om den här stackars galningen tror att våra lärdas utslag är till hans fördel, så är han en ond lögnare. Inte sant?

Jag svär vid Allâh att varken våra lärda eller vi som färdas på deras väg avser att utslagen skall utnyttjas av den ene eller den andre. Men att folk ändrar på ordens kontext och förvränger texterna är något som varken Qur’ânen eller Sunnah har undkommit. Inte sant?

Qur’ânens betydelse har förvrängts. Judarna förvrängde Toran. De kristna förvrängde Evangeliet. Vissa Râfidhah och extrema förvrängde Qur’ânen. Qur’âniyyûn som förnekar Sunnah förvrängde Qur’ânen och Sunnah. Khawâridj förvrängde Qur’ânens betydelser och så vidare. Denna förvrängning är inget nytt. Om Qur’ân-verser och Sunnah har förvrängts av dessa uslingar, är det inte konstigt att folk som den här galningen utnyttjar vissa utslag som är korrekta enligt den religiösa domen. Men att en viss person utnyttjar dem och säger att de sades till deras fördel och att man skall döda dem som demonstrerar, är det inte korrekt.

Trots att vi förbjuder demonstrationer och demagogisk handling och sionistisk handling som kommer från judarna, rättfärdigar det inte den här galningens och hans jämlikars handlingar när de utnyttjar utslagen för att döda muslimer för att bevara sin makt. Det är inte det våra lärda och vi avser. Aldrig i livet! Att påstå att vi avser att rättfärdiga hans handling är en lögn. Vi har hört, och  jag fruktar att det bara är ett rykte, att det har kommit ut i median att en person säger att de lärdas utslag är ett stöd till honom1.

Utslaget är sanning och att demonstrationer är förbjudna och att de inte hör till Allâhs religion. Men det betyder inte att denna usling och hans jämlikar bland hedningarna skall utnyttja dem. Det kan aldrig påstås av någon. Sålunda är vi ålagda att akta oss för denna förvrängning som i sig inte är något nytt. Om vissa av våra bröder som vi har en bra uppfattning om förvränger våra ord ibland, kan man fråga sig vad den här galningen kommer att göra. Därför måste vi uppmärksamma denna förvrängning så att våra bröder i det landet får reda på det. Vi har ingen kontakt med dem. Det enda undantaget är den som har kontakt med dem och frågar. I detta fall förklarar vi domen för honom. Det skall framföras till dem som har fått den här uppfattningen så att de förstår att de lärdas utslag, och att vi följer dem, inte är något som helst stöd till människor som den här galningen. Därför skall vi vara uppmärksammade med detta. Det finns många som fördömer en korrekt åsikt på grund av ett missförstånd.