al-Muzanî om Allâhs höghet 2

Publicerad: 2011-03-31
Författare: Imâm Ismâ´îl bin Yahyâ al-Muzanî (d. 264)
Källa: as-Sunnah, sid. 31

 

Allâhs ord och Allâhs förmåga, Hans beskrivningar och egenskaper, är fullkomliga och inte skapade. De är eviga för alltid. De är inte skapade så att de upphör. Inte heller har vår Herre varit bristfällig och sedan vuxit till Sig.

Fjärran är Han från att Hans egenskaper skall likna skapelsernas egenskaper. Beskrivarnas förstånd når inte Honom. Han är nära med svar när Han tillbes. Han är långt borta med styrka så att Han inte nås. Han är ovanför Sin tron och åtskild från Sin skapelse. Han existerar och är inte icke-existerande.