al-Munadjdjid är Surûrî!

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

al-Madjrûhîn, sid. 87

När vår Shaykh var i Saudiarabien för vård frågade han en i publiken om denne närvarade hos al-Munadjdjid. Då mannen svarade ja, sade han:

Närvara inte hos honom. Han är Surûrî!”