al-Muhâsibî: Allâh är ovanför tronen och inte under jorden

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 49

Imâm Abû ´Abdillâh al-Hârith bin Ismâ´îl al-Muhâsibî sade i sin bok ”Fahm-ul-Qur’ân” i samband med abrogation och att besked inte kan abrogeras:

Ingen får tro att Allâhs hyllning till Sina egna namn och egenskaper kan abrogeras… Inte heller är det möjligt att Han först säger att Hans egenskaper är fagra och höga för att sedermera säga att de är usla och nedriga. Det vill säga att Han först säger att Han har vetskap om det dolda och sedan att Hans vetskap om det dolda är bara partiell, att Han inte ser det som har varit, att Han inte hör ljud, att Han saknar förmåga, att Han inte talar, att tal aldrig har härrört från Honom, att Han är under jorden och inte ovanför tronen – fjärran är Han från det”