al-Mawdûdîs prioritering

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Kashf-us-Sitâr, sid. 103

Jag förstår att al-Mawdûdî anammade sin syn på ledarskap från Râfidhah. al-Mawdûdî menade att sändebudens mål var ledarskap och att ledarskap utgjorde det viktigaste fundamentet i sändebudens kallelse. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) avvisade liknande påstående. Då Râfidhah sade att ledarskap är budskapens viktigaste mål, beljög han dem. Faktum är att till och med vissa Râfidhah beskyller sina trosfränder för otro på grund av det påståendet. Det viktigaste i islam är ju Tawhîd, dyrkan av Allâh allena. Därefter kommer bönen och sedan islams resterande pelare. Så diskuterade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sakfrågan med dem.