al-Mawdûdî tenderar till hedningarna

Fråga: Vad anser ni om Abûl-´Alâ’ al-Mawdûdî? Det finns folk som råder ungdomarna att läsa hans böcker och anser honom vara en förebild och ledare.

Svar: Det har bekräftats att Abûl-´Alâ’ al-Mawdûdî tenderar till Shî´ah och att han ger dem företräde framför Ahl-us-Sunnah. Han har sagt att det är tillåtet för en Râfidhî att gifta sig med en kvinna från Ahl-us-Sunnah och vice versa. Han sade något i stil med att Râfidhah, eller Shî´ah, är en muslimsk grupp och att meningsskiljaktigheter mellan muslimerna skall förhindras. Det finns många punkter mot honom och att han gifte bort sina döttrar till Shî´ah och vägrade att gifta bort dem till Ahl-us-Sunnah.

Han har förtalat Saudiarabien och anklagat saudierna för att vara okunniga, borta och vilsna.

Allt detta tyder på att han aldrig begrep Tawhîd och att han tenderade till hedningarna och innovatörerna.