al-Mawdûdî – Salafî eller vilsen innovatör? Döm själv!

5 – Abûl-A´lâ al-Mawdûdî sade:

”Khomeinis revolution var en islamisk revolution. De som står bakom den är en islamisk grupp. Ungdomen har tagit emot den islamiska undervisningen från de islamiska rörelserna. Alla muslimer i allmänhet och islamiska rörelser i synnerhet är skyldiga att stödja denna revolution på alla möjliga sätt och samarbeta med den på alla fält.”1

Han drog följande slutsats i samband med Allâhs (ta´âlâ) besked om Yûsuf (´alayhis-salâm):

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

”Han sade: ”Anförtro mig tillsynen över landets förrådshus; jag kommer att vara en god och kunnig förvaltare.”2

”Detta var inte bara en vädjan om finansministerposten, utan även om en diktatur. Följaktligen påminde Yûsuf (´alayhis-salâm) oerhört mycket om Italiens Mussolini.”3

Trots denna nedvärdering av Allâhs profet Yûsuf säger ´Â’idh al-Qarnî:

Jag offrar mig för dig, Abûl-A´lâ

kvarstår min själ för att jag skall offra mig och lösgöra dig från familj och sällskap?

Skäms inte fängelset för Shaykhen vars lugg lyser

för andra än studenterna, den har inte grånat än?

1ash-Shaqîqân al-Mawdûdî wa al-Khumaynî, sid. 3

212:55

3Risâlah Qul Hâdhihi Sabîlî, sid. 8