al-Mawdûdî – en av Ahl-ul-Bid´as imamer

Fråga: Anses Abûl-A´lâ al-Mawdûdî tillhöra islams imamer?

Svar: Det finns synbarligen Tashayyu´ i honom. Han anses vara en av innovationernas imamer. Må Allâh belöna en broder väl för att ha skrivit boken ”Zawâbi´ fî Wadjh-is-Sunnah” vari han förklarade bland andra Abûl-A´lâ al-Mawdûdîs tillstånd som hör till dem som angriper Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och klassificerar autentiska hadîther hos al-Bukhârî och Muslim som svaga för lustarnas skull.