al-Mas´arî och Surûr är vilsna innovatörer

Fråga: Vad säger ni om al-Mas´arî och Muhammad Surûr? Ni har hört vad de lärda säger om dem.

Svar: Hur mycket har de inte talat om dem! Ibn Bâz, Ibn ´Uthaymîn och andra anser att de är innovatörer och vilsna.